nl fr  


Wettelijke vermeldingen

De teksten, lay-out, tekening en foto’s van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, publicatie en elke exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van Blitha.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Blitha besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Blitha kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Blitha kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Blitha kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Blitha-Vereycken: de grootste exploitant van kinderautomaten in België en Luxemburg
 
        vragen? stuur ons een e-mail
Wettelijke vermeldingen - Privacy Policy - Bedrijfsgegevens